گزارش فعالیت باشگاه کشاورزان در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

به نقل از مهندس  افضلی  مدیر شرکت  خدمات حمایتی  استان سمنان،

(( تعداد اعضای باشگاه کشاورزان استان سمنان از مرز 7000 نفر گذشت ))  وی اعلام کردند که از ابتدای راه اندازی باشگاه در استان سمنان579مورد توصیه هواشناسی کشاورزی در سامانه 1559 بارگزاری و581موردتوصیه فنی ارائه شده و103نفر به  طور حضوری به باشگاه مراجعه نمودند وامید به این است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف موردنظر نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید