گزارش بازدید کارگروه پایش در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش استانی و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی کارگروه پایش باتفاق نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت توسعه بازرگانی، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی بصورت سرزده از عوامل توزیع بخش قنوات بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید