بازدید مدیران ستادی از واحدهای تولیدی کود شیمیایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

آقایان مهندس فلاح مدیر محترم بازرگانی داخلی، مهندس نیارکی مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی، مهندس سلیمی مدیر محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی بهمراه مهندس زند مدیر استان و کارشناسان مربوطه استانی از مجتمع صنایع کود ایرانیان بازدید و موارد مورد نظر بررسی بعمل آمد. در ادامه نیز خطوط تولید و قسمت های مختلف واحد تولیدی شیمی اکسیر بوستان مورد بازدید قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید