گزارش بازدید کارگروه حسابرسی و بازرسی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

کارگروه حسابرسی و بازرسی جناب آقای ظاهری و جناب آقای میرجانی از واحدهای مختلف، از جمله بازرگانی، مالی، فنی و کنترل کیفی، باشگاه کشاورزان و انبارهای اسکله شهید رجایی – بندرعباس بازدید کردند و از نزدیک در جریان کار این مدیریت قرار گرفتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید