بازدید از انبار فرعی جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

به منظور اخذ کد انبار فرعی جدید از محل انبار متقاضی در شهرستان قاین استان خراسان جنوبی توسط کارشناس این مدیریت در مورخ 12/9/97 بازدید بعمل آمد و شرایط و استانداردهای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.        

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید