مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

رشد 21درصدی تامین کود اوره نسبت به سال گذشته

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

از جلسه وبینار سراسری مدیران ستادی  و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سوی مهندس حمیدرسولی اعلام شد که تا این تاریخ مقدار 1650000 تن کوداوره تدارک شده است که نسبت به سال گذشته از حیث تامین 21 درصد رشد را نشان می دهد. این مقدار، نسبت به میانگین ده ساله 42 درصد رشد داشته است. در حوزه کودهای فسفات و پتاس نیز تامین کافی، براساس برنامه انجام شده و در حال حاضر حتی برای کشت پاییز سال آینده نیز اقدامات لازم در دست پی گیری است. یآآیندهییی

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در وبینار سراسری مدیران ستادی  و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعلام مطلب فوق افزود: تا به امروز براساس برنامه ی ابلاغی وزارت جهادکشاورزی مقدار 106درصد سهمیه ابلاغی از شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره دریافت و به مقاصد استان های کشور ارسال شده است.

در این وبینار که با حضور کلیه مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید برنامه ها، سیاست ها و تدابیر شرکت در حوزه های بازرگانی، فنی و کنترل کیفی، توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی انفورماتیک، پایش کودهای کشاورزی، بازرسی و حسابرسی، حراست، امورمجلس و روابط عمومی و اموربین الملل از سوی معاونت ها و مدیریت های مربوطه به جلسه ارایه و مورد بررسی و گفت و گو قرار گرفت.

همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرفارسی: رشد 21درصدی تامین کود اوره نسبت به سال گذشته

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید