برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ستادی و استانی شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی راس ساعت8صبح در تاریخ 99/10/30 آغاز تا ساعت15 ادامه داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید