توزیع گروه فسفاته پتاسه

توزیع گروه فسفاته پتاسه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، یکی از معمول‌ترین کود‌های مورد استفاده کشاورزان، کود‌های فسفاته و پتاسه هستند، این کود‌ها در داخل کشور تولید نمی‌شوند و وارداتی هستند، نکته مهم اینجا است که واردات این کود‌ها تا سال گذشته با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، اما در پایان سال گذشته طبق مصوبه‌ای از سوی دولت، اعلام شد که کود‌های شیمیایی با ارز نیمایی وارد شود .

وی تصریح کرد: بدنبال افزایش قیمت کود شیمیایی گروه کود های پرمصرف وارداتی  این شرکت  علاوه بر  تامین 2952 تن سوپر فسفات تریپل، 1255 تن سولفات پتاسیم و911 تن کلرور پتاسیم  ، سبب شد تنوع کودی مدل غیر یارانه ای گروه پتاسه و فسفاته، کود های زیستی، بیولوژیک و آلی را آستانه شروع فصل کشت پائیزه در سبد کودی کارگزاران افزایش دهد.

درادامه  افزود: مصرف کودهای زیستی، بیولوژیک و آلی که به افزایش تعادل بخشی بین عناصر غذایی داخل خاک کمک می‌کند همچنین نیاز تغذیه‌ای گیاه را برآورده کرده و باعث افزایش تحمل گیاه به تنش‌های محیطی (گرما و سرما) خواهد شد.

 در همین  پیوند  به کشاورزان  توصیه  کرد: می توانند برای تهیه کودهای گروه   پتاسه  و فسفاته، زیستی و آلی مورد نیاز به 128کارگزاری‌های این  شرکت  در سطح  استان  مراجعه کنند.  ویا از طریق اسکن کدQR  به محتوی کامل محصولات کودی در کتاب محصولات و خدمات شرکت(1400-1399)، دسترسی پیدا  کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید