کارگاه آموزشی نمونه برداری از کودهای وارداتی در آذربايجان غربی

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان غربی

در اجرای دستورالعمل شماره 22081/94/55-1/12/94 مدیر عامل محترم در خصوص استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی وارداتی، یک دوره کارگاه آموزشی نمونه برداری از کودهای وارداتی و رعایت نکات دستورالعمل مذکور برای تمامی کارگزاران توزیع استان در سه شهرستان میاندوآب مورخه 3/12/94، خوی مورخه 4/12/94 و ارومیه مورخه 5/12/94 توسط کارشناسان معاونت فنی و تولیدی و بازرگانی کود این مدیریت برگزار گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید