کود

تخلیه کود در کارگزاری شهرستان گرمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 25 تن کود اوره از مبدا عسلویه مورخ 99/10/21 در کارگزاری آقای خالق شیری واقع در شهرستان گرمی تخلیه شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید