برگزاری آزمون غیرحضوری

برگزاری آزمون دروه مدیریت زمان غیر حضوری در سامانه فراگیر آموزشی - همکاران استان مرکزی دیماه 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  اقای سید علیرضا موسوی  از برگزاری آزمون  دروه مدیریت زمان  به صورت غیر حضوری مورخ 29/10/99 با همکاری اداره اموزش و  مدیریت خانم دکتر اخوان در این استان برای کلیه همکاران برگزار گردید . لازم به ذکر است به همکارانی که در ازمون مذکور نمره قبولی کسب نمایند در سوابق آموزش شان ثبت خواهد گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید