جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل محترم

جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل و مدیران ستادی و استانی – دیماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 دومین جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل و اعضای محترم  هیئت مدیره و مدیران ستادی و استانی راس ساعت 8 صبح در تاریخ 30 دیماه 1399  آغاز و تاکنون ادامه دارد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید