تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم در دی ماه سال جاری خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از طریق کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان شاهرود توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید