بازدید از انبار دهوین ورامین

به گزارش روایط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

معاون بازرگانی ، اداری و مالی به همراه رییس انبارهای استان تهران از انبار دهوین ورامین بازدید نمودند ، در این بازدید سرزده آقای مهندس ثقفی و آقای مهندس میرزایی در جریان روند فعالیتها و مشکلات انبار مذکور قرار گرفتند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید