توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع10  تن کود کشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم در شهرستان گلوگاه  در9 ماهه سال جاری از طریق تعاونی روستایی خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود سولفات پتاسیم   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق   کارگزار  توزیع تعاونی روستایی    تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی  در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید