توزیع 363 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی روستایی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع363  تن کود کشاورزی ازانواع پر مصرف در شهرستان گلوگاه  در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش  خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود های کشاورزی  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  2 کارگزار  توزیع تعاونی روستایی    تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی  در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید