توزیع 375 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع375تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان گلوگاه  در9 ماهه سال جاری از طریق  شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3  کارگزار  توزیع بخش خصوصی     تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی  در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید