توزیع 2220 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی روستایی در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع2220تن کود کشاورزی از انواع پر مصرف در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران   در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود های کشاورزی   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10 کارگزار  توزیع  تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید