شروع عملیات کیسه گیری استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

با عنایت به ارسال مقدار حدود 502 تن کود دی فسفات آمونیوم فله از مبادی به مجتمع انبار کمی آباد اردبیل و شروع عملیات کیسه گیری کود موصوف و به منظور نظارت و پایش در امر کیسه گیری، توزین، پارت چینی و چاپ قیمت مصوب بر روی کیسه ها، طی روز 12 آذرماه سالجاری معاونت فنی و تولیدی مدیریت استان به همراه مسئول واحد کود و کارشناس واحد بازرگانی از مجتمع فوق بازدید ونکته تذکرات لازم درخصوص دقت درتوزین و کیسه گیری صحیح ، نظارت دائم و مستمربر عملکرد کارگران را به همکاران مجتمع توصیه و گوش زد کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید