توزیع 7500 کیلوگرم کود کلرور پتاسیم برای تحقیقات کشاورزی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع7500 کیلوگرم کود کشاورزی ازنوع کلرور پتاسیم برای  تحقیقات کشاورزی در مازندران در9 ماهه سال جاری خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود کلرور پتاسیم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار  توزیع تحقیقات کشاورزی  تحت پوشش در بین مراکز تحقیقات کشاورزی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید