بازدید ذیحساب شرکت از بایگانی راکد اسناد مالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت از بایگانی راکد اسناد مالی در البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: آقای محمود خون زر ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور در استان البرز در معیت مدیر و عامل ذیحساب و مسئول امور مالی استان از اسناد مالی سنواتی راکد بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید