توزیع 105 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع105     تن کود کشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم  در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران در9 ماهه سال جاری  ازطریق بخش خصوصی خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کودسولفات پتاسیم   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6 کارگزار  توزیع  بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید