فائو پیش بینی کرد:

ایران؛ تاثیر گذار در کاهش تجارت جهانی گندم و ذرت و افزایش تجارت برنج در سال 2016

موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعلام کرد: تولید جهانی غلات در سال 2015 به 2527 میلیون تن می‌رسد که 33.9 میلیون تن (10.3 درصد) پایین‌تر از میزان رکورد سال 2014 است.

به گزارش ایانا به نقل از موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غلات، چشم‌انداز جدیدی از بازار جهانی این محصولات را فراهم می‌کند.

ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غلات در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم‌انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی منتشر می‌شود، مکمل خلاصه گزارش ماهانه است.

تحلیل‌های دقیق‌تر درباره بازارهای جهانی غلات و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم‌انداز مواد غذایی دوبار در سال منتشر می‌شود. گزارش حاضر، آخرین پیش‌بینی خلاصه ماهانه فائو در زمینه تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غلات در سال 2015 می‌باشد که در تاریخ 3 دسامبر 2015 برابر با 12 آذر 1394 منتشر شده است. گزارش خلاصه ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در سال 2016 در تاریخ‌های 4 فوریه، 3 مارس، 7 آوریل، 5 می، 2 ژوئن، 7 ژوئیه، 8 سپتامبر، 6 اکتبر، 10 نوامبر و 8 دسامبر منتشر خواهد گردید.

انتظار می‌رود با وجود پیش‌بینی کاهش میزان تولید غلات در سال 2015، تولید جهانی غلات برای تامین مصرف جهانی کافی باشد که این امر مستلزم کاهش جزیی ذخایر می‌باشد.

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است، تولید جهانی غلات در سال 2015 به 2527 میلیون تن برسد که 2.6 میلیون تن کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته و 33.9 میلیون تن (10.3 درصد) پایین‌تر از میزان رکورد سال 2014 است.

دلیل اصلی بازنگری کاهشی این ماه با وجود پیش‌بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میران مورد انتظار برای تولید ذرت و گندم است.

بر اساس پیش‌بینی اخیر، تولید جهانی غلات دانه درشت در سال 2015 با 1301 میلیون تن حدود یک میلیون تن کمتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته و 32.3 میلیون تن (2.4 درصد) کمتر از سال 2014 می‌باشد.

دلیل عمده بازنگری در این ماه، کاهش 5 میلیون تن تولید ذرت در چین به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی می‌باشد.

از سوی دیگر، چشم‌انداز تولید ذرت در برزیل، مکزیک و آمریکا بهبود یافته است. همچنین پس از ماه نوامبر، پیش‌بینی برای تولید جهانی جو به دلیل چشم‌انداز مناسب تولید در اتحادیه اروپا حدود 1.4 میلیون تن افزایش یافته است. از آنجا که بخش عمده محصول گندم پیش از این برداشته شده، برآورد می‌شود تولید جهانی گندم به 735 میلیون تن برسد که به طور جزیی کمتر از میزان ماه نوامبر است، اما هنوز هم اندکی بیشتر از سال 2014 می‌‌باشد.

تنزل تولید این ماه اساسا به دلیل آب و هوای نامساعد در پاکستان، برزیل و آرژانتین است. پیش‌بینی فائو برای تولید جهانی برنج (معادل برنج آسیاب شده) 2015 پس از ماه گذشته به همان میزان 491.4 میلیون تن ثابت باقی مانده، اما هنوز تقریبا 3 میلیون تن یا 0.6 درصد کمتر از میزان سال2014 است .

بر اساس پیش‌بینی اخیر، مصرف جهانی غلات در سال 16/ 2015 به 2529 میلیون تن می‌رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری نداشته اما یک درصد بیشتر از سال 15 / 2014 می‌باشد. رشد یک درصدی 15/ 2014 (1393.94) . 2013.14 (1392.93) دارد که به طور عمده نتیجه چشم‌انداز تضعیف تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی می‌باشد.

مصرف کل غلات دانه درشت در سال 16/ 2015 حدود 1302 میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که اندکی بیشتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته است.

بر اساس پیش‌بینی، مصرف جهاتی غلات دانه درشت در سال 16/ 2015 اندکی بیشتر از 15/ 2014 خواهد بود و استفاده از این نوع غلات به عنوان خوراک دام به حدود 743 میلیون تن خواهد رسید که 1.3 درصد بیشتر از فصل گذشته است.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود، مصرف جهانی گندم با افزایش 1.8 درصد از فصل گذشته به 728 میلیون تن در سال 16/ 2015 برسد که در این میان، مصرف غذایی گندم با افزایش تقریبا یک درصد به 491 میلیون تن و مصرف علوفه‌ای با افزایش تقریبا 3.5 درصد به 145 میلیون تن می‌رسد.

احتمال می‌رود استفاده از گندم در جیره‌های دامی در اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر افزایش یابد.

به طوری که این افزایش، جبرانی برای کاهش شدید انتظاری مصرف علوفه‌‌ای گندم در کانادا باشد که به دلیل برداشت کمتر گندم ایجاد شده است. پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی برنج با رشد 1.3 درصدی به 499 میلیون تن برسد که انتظار می‌رود از این میزان حدود 402 میلیون تن به عنوان غذای انسان مصرف شود که هم راستا با رشد جمعیت جهان، تقریبا 1.4 درصد بیشتر از فصل گذشته است.

بر اساس ارزیابی اخیر فائو، احتمال می‌رود کاهش در ذخایر جهانی غلات این فصل کمتر از میزان پیش‌بینی شده ماه گذشته باشد. دلیل این امر، تعدیلات افزایشی در ذخایر برنج و غلات دانه درشت (اساسا ذرت) می‌‌باشد.

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غلات تا نزدیک فصول منتهی به 2016 حدود 643 میلیون تن می‌باشد که 5.8 تن بیشتر از پیش‌بینی ماه گذشته و 2.9 میلیون تن یا 0.4 درصد کمتر از برآورد 2015 است.

بر این اساس برآورد می‌شود، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات به حدود 25 درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت 25.6 میلیون تن نسبت به پیش‌بینی ماه گذشته به 271 میلیون تن رسیده است که با این میزان تنها 0.2 درصد کمتر از رکود فصل گذشته می‌باشد. دلیل اصلی بازنگری ذخایر جهانی غلات دانه درشت، تعدیلات افزایشی ذخایر آمریکا می‌ّاشد. پیش‌بینی برای ذخایر جهانی برنج نیز در مقایسه با ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و دلیل اصلی، ذخایر زیاد برنج در بنگلادش، کره و اندونزی است.

پیش بینی می‌شود ذخایر جهانی برنج تقریبا به 16 میلیون تن برسد که 900 هزار تن بیشتر از پیش‌بینی ماه نوامبر است، اما هنوز هم حدود 6 میلیون تن (3.6 درصد) کمتر از سال 2015 است. بخش عمده کاهش ذخایر برنج نسبت به سال گذشته در هند و تایلند خواهد بود. در مقابل، احتمال می‌رود ذخایر جهانی گندم در 2016 به 207 میلیون تن افزایش یابد که 4 میلیون تن (1.9 درصد) بیشتر از ذخایر ابتدایی خواهد بود.

پیش‌بینی این ماه به دلیل چشم‌انداز ضعیف بازسازی ذخایر در آرژانتین و برزیل، به طور جزیی کمتر از میزان مورد انتظار ماه گذشته می‌باشد. انتظار می‌رود بخش عمده افزایش ذخایر گندم سال آینده بازتابی از افزایش زیاد ذخایر در اتحادیه اروپا، چین، آمریکا و روسیه باشد که این میزان بیشتر از کاهش قابل توجه ذخایر در آرژانتین، کانادا، هند و ایران خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود تجارت (صادرات) بین‌المللی غلات در سال 16/ 2015 حدود 364.5 میلیون تن باشد که تقریبا 11 میلیون تن یا 2.9 درصد کمتر از رکود سال گذشته می‌باشد. پیش‌بینی برای تجارت غلات پس از ماه گذشته تغییر زیادی نداشته، چرا که کاهش جزیی تجارت گندم و برنج با افزایش تجارت غلات دانه درشت جبران شده است.

پیشبینی حاکی از آن است که تجارت جهانی گندم در 16/ 2015 (ژوئیه/ ژوئن) در مقایسه با فصل گذشته با کاهش تقریبا 6.3 میلیون تن (4 درصد) به 149.5 میلیون تن برسد که به طور عمده به دلیل پیش‌‌بینی کاهش قابل توجه واردات مراکش، ایران و ترکیه می‌‌باشد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی غلات دانه درشت در 16/ 2015 (ژوئیه/ ژوئن) با کاهش 5.7 میلیون تن یا 3.2 درصد از میزان رکود فصل گذشته به حدود 170 میلیون تن برسد.

دلیل اصلی تنزل تجارت جهانی غلات دانه درشت، به ترتیب کاهش 11.3 درصد و 9 درصد میزان تجارت جو و سورگوم است و چین، نقش بسزایی در این کاهش خرید دارد. احتمال می‌رود تجارت جهانی ذرت به دلیل واردات کمتر توسط ایران و مکزیک با کاهش 0.9 درصد از فصل گذشته به 127.5 میلیون تن تنزل یابد.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی برنج در سال تقویمی 2016 به دلیل تقاضای وارداتی قویتر توسط اندونزی، فیلیپین، ایران و نیجریه با افزایش 2.6 درصدی مواجه شود.

جمع‌بندی

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است تولید جهانی غلات در سال 2015 به 2527 میلیون تن برسد که 2.6 میلیون تن کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته و 3.9 میلیون تن (1.3 درصد) پایین‌تر از میزان رکود سال 2014 است.

دلیل اصلی بازنگری کاهشی این ماه با وجود پیش‌بینی افزایش تولید جو و حفظ میزان ماه قبل برای برنج، تنزل میزان مورد انتظار برای تولید ذرت و گندم است.

بر اساس پیش‌بینی اخیر، مصرف جهانی غلات در سال 16/ 2015 به 2529 میلیون تن می‌رسد که از ماه گذشته تقریبا تغییری نداشته، اما یک درصد بیشتر از سال 15/ 2014 است، رشد یک درصدی مصرف غلات اشاره به کاهش شدید رشد به ترتیب از 3.2 درصد ثبت شده در سال‌های 15/ 2014 (94/ 1393) و 14/ 2013 (93/ 1392) دارد که به طور عمده نتیجه چشم‌انداز تضعیف تقاضا برای خوراک دام و مصارف صنعتی است.

پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است که ذخایر جهانی غلات تا نزدیک فصولی منتهی به 2016 حدود 643 میلیون تن است که 2.9 میلیون تن یا 0.4 درصد برسد که اندکی کمتر از نسبت 25.6 درصد 15/ 2014 (94/ 1393) است.

پیش‌بینی می‌‌شود تجارت (صادرات) بین‌المللی غلات در سال 16/ 2015 حدود 364.5 میلیون تن باشد که تقریبا 11 میلیون تن یا 2.9 درصد کمتر از رکورد سال گذشته است، بر اساس پیش‌بینی فائو، ایران از جمله کشورهایی است که نقش قابل توجهی در کاهش تجارت گندم و ذرت در 16/2015 (ژوئیه/ ژوئن) و افزایش تجارت برنج در سال تقویمی 2016 دارد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید