برگزاری مناقصه حمل داخلی دریایی (کابوتاژ) در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل داخلی دریایی(کاپوتاژ) در زمستان سال 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

فرایند تحویل اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل داخلی دریایی(کابوتاژ)به مقدار چهارصدو پنجاه هزارتن متریک کود شیمایی اوره گرانوله فله از مبداء بندر عسلویه بوشهر به مقصد بنادر امام خمینی (ره)و عباس   ، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به شرکتهای متقا ضی (مناقصه گر)، از روز شنبه، بیست و هفتم دیماه سال جاری آغاز، و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ششم بهمن ماه  به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز یک شنبه، نوزد هم بهمن ماه سال جاری ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید