نظارت بر نحوه ي پارت چيني و نمونه برداري از كود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،
نظارت بر نحوه ي پارت چيني و نمونه برداري از كود اوره ارسالي از پتروشيمي پرديس عسلويه به انبار يكي از كارگزاران شهرستان بويراحمد از استان كهگيلويه و بويراحمد حين عمليات تخليه كيسه ها مطابق دستورالعمل كنترل كيفي.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید