آمار بارگیری کشتی دلنواز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: تا روز چهارشنبه مورخ ۲۴ دی ماه ۹۹، میزان بارگیری کشتی دلنواز از پتروشیمی پردیس عسلویه ۴۲ هزار تن می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید