بازدید گروه پایش از انبار کارگزاری شهر بوشکان ( بهمن رضائی) شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

گروه پایش از انبار کارگزاری شهر بوشکان( بهمن رضائی) شهرستان دشتستان در مورخ ۲۳ دی ماه ۹۹، بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید به منظور بررسی میزان فروش، ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز در سامانه جدید و کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرا از سوی کارگزاران مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های لازم ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید