فرایند تحویل اسناد مناقصه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود کلرور پتاسیم پودری در زمستان 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سی هزار تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری  از تولید کنندگان داخلی، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به شرکتهای متقا ضی (مناقصه گر)، از روز دوشنبه، بیست و دوم دیماه سال جاری آغاز، و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه یکم بهمن ماه  به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز سه شنبه، چهاردهم بهمن ماه سال جاری ساعت 14:30، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید