بازدید گروه پایش از کارگزاری تعاونی تولید دشت بوشکان شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، جهت بررسی ثبت اطلاعات بهره بردار به هنگام دریافت کود در سامانه جدید، نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای و تذکر در خصوص عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان، از کارگزاری تعاونی تولید دشت بوشکان شهرستان دشتستان، در مورخ ۲۳ دی ماه ۹۹ بازدید به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید