مناقصه خرید

آگهی فراخوان عمومی و قرارداد خرید150000 کیلوگرم پارافین صنعتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از آگهی فراخوان عمومی و قرارداد خرید150000 کیلوگرم پارافین صنعتی از فروشندگان واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توسط مجتمع شسمیایی آبیک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور خبرداد.

 در ادامه  افزود: فروشندگان داخل استان می توانند  برای اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید