جلسه کمیته بذر استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان 

امروز مورخ بیست و چهارم دی ماه نود و نه مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در جلسه کمیته بذر که در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید شرکت نمود ، در این جلسه با توجه به هماهنگی وزارتخانه جهاد کشاورزی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مکاتبات انجام شده ، مهندس کامران ماسوری آمادگی خود را جهت همکاری با توجه به ظرفیتهای موجود اعلام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید