بازدید مزارع تکثیری

بازدید از مزارع تکثیری کار گندم در رامیان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، از بازدید قطعات مزارع   مجتبی  حسینی  مقدم  پیمانکار تکثیری کار گندم این شرکت از رقم  معراج درسطح 223 هکتار در منطقه خان ببین و فاضل آباد خبرداد.

وی تصریح کرد: این بازدید با حضور ملکی نماینده واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان و حمید رضا جباری کارشناس فنی این شرکت  به منظور ثبت اطلاعات و ساماندهی  ومدیریت پیمانکاران تکثیری  بذر گندم با تهیه شناسنامه زراعی  انجام شده و وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه و جوانه زنی بذر در مزرعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید