تامین بخشی از کود فسفات مورد نیاز استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حمل و تخلیه کود فسفاته و انجام فرآیندکنترل و کیفیت و نمونه برداری از کود سوپرفسفات تریپل در انبار ذخیره استراتزیک کود رشت تا تاریخ بیستچهارم دی ماه خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه استان گیلان کم کم به فعالیت در بخش های باغبانی و زراعت نزدیک میشود لذا کشاورزان در صدد تهیه کودهای کشاورزی مورد نیاز میباشند. و تامین کود فسفاته نیز در همین خصوص انجام و همزمان اجرای نظام کنترل و کیفی در خصوص کودهای تولیدی و همزمان به ورود به انبارهای استراتژیک استان توسط کارشناسان بازرگانی صورت می گیرد و پس از بسته بندی نمونه ها به جهت تعیین استاندارد و سلامت به آزمایشگاه کرج ارسال می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید