بازدید کار گروه پایش از کارگزاری شهر کلمه (باغداران ماندگار جنوب) شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

بازدید کار گروه پایش استان، به منظور نظارت بر روند توزیع، ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز در سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی و ارائه توصیه لازم به کارگزار منطقه صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید