بذر سویا

جلوگیری از ورود بذر به ضایعات و استحصال بیشتر برای افزایش راندمان بوجاری بذر سویا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،  از بازدید دکتر صادقی  مسئول  بذردانه های روغنی  موسسه  تحقیقات  ثبت و گواهی  بذر و نهال  کشور، نور زیارت  کارشناس  واحد  ثبت و گواهی  بذر و نهال استان فنی این شرکت  از روند عملیات بوجاری بذر سویا ی رقم کتول  گواهی شده اتحادیه تعاونی روستایی گرگان خبرداد .

 هزار  جریبی  افزود :   اتحادیه تعاونی  روستایی گرگان  بعنوان  عامل  خرید شرکت   خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  میزان637 تن بذر سویا رقم  کتول گواهی شده و40 تن رقم  امیر مادری خریداری نموده است که  این بازدید به منظور نظارت بر روند بوجاری،  بسته بندی، لیبل زنی و پارت چینی  با هدف هماهنگی و  نظارت  بیشتر  بارعایت  استاندارد های موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال  انجام  شد. و به جلوگیری از ورود بذر به ضایعات و استحصال بیشتر برای  افزایش راندمان بوجاری بذر تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید