آگهی فراخوان

آگهی فراخوان عمو می مناقصه یک مرحله ای 30 هزارتن کود سولفات آمونیوم و5 هزارتن کود نیترات آمونیوم مخلوط سولفات آمونیوم از تولید کنندگان داخل کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورری استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به جهش تولید وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی از آگهی  فراخوان عمو می مناقصه  یک مرحله ای  30 هزارتن کود سولفات آمونیوم و5 هزارتن کود نیترات آمونیوم  مخلوط سولفات آمونیوم از تولید کنندگان داخل  کشور در بستر سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت  به پیمانکار واجد  شرایط خبرداد  .

تولید  کنندگان داخل استان می توانندبرای اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید