کشف کود شیمیای قاچاق توسط کارشناسان پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان 

در مورخ بیست و سوم دی ماه نود و نه گروه پایش و رصد کودهای شیمیای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان یک محموله کود شیمیایی اوره قاچاق را به ارزش 23458500 ربال کشف و ضبط کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید