بازدید از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در شهرستان سراب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 99/10/23، اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مدیریت از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در شهرستان سراب بازدید نمودند.

مراتب پس از تنظیم صورتجلسه جهت انجام اقدامات بعدی مدیریت زراعت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سراب اعلام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید