تامین وتوزیع 30 تن کود کلرور پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین  توزیع 65 تن کود کشاورزی ازنوع کلرور پتاسیم  در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی  روستایی تحت پوشش خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود کلرور پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق2 کارگزار توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید