توزیع 2425 تن کود از طریق تعاونی روستایی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع2425 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی های روستایی تحت پوشش  خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6کارگزار توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید