توزیع 5126 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 5126 تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان جویبار  در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کودهای کشاورزی  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  9کارگزار  توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید