توزیع 2020 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع2020 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش  خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید