بازدید مدیر استان از کودهای اوره وارده به انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مدیر استان از کودهای اوره وارده به انبار سازمانی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی روند تخلیه، صفافی و پارت چینی کودهای اوره وارده به انبار سازمانی شرکت از میزان موجودی و ذخیره انباری انواع کودهای شیمیایی بازدید گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید