توزیع 4781 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 4781 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار  در9 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  9 کارگزار  توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید