تامین و توزیع انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه ی هم اندیشی در خصوص تامین و توزیع انواع کود شیمیایی خبر داد که منجر به تصمیمات ذیل گردید:

1- اولویت بندی نیاز کودی در سطح استان سمنان

2- توجه کارگزاران در تحویل کود به کشاورزان

3- حساسیت جهاد کشاورزی شهرستان ها به نیاز مناطق 

4- استفاده از کود های ماکرو

5- جلوگیری از نارضایتی مردمی در خصوص تامین و توزیع کود 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید