توزیع 60 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع60 تن کود کشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم  در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق کارگزاریهای بخش خصوصی تحت پوشش خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود سولفات پتاسیم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3 کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید