توزیع 282 تن کود اوره از طریق خدمات مشاوره ای در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع282 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شرکت خدمات مشاوره ای فنی کشاورزی  خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع خدمات مشاوره ای فنی تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید