تامین وتوزیع 40 تن کود کلرور پتاسیم در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 40 تن کود کشاورزی از نوع کلرور  پتاسیم  در شهرستان تنکابن ر در9 ماهه سال جاری خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود کلرور پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع کود تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید