گردهمایی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

در ابتدا، مدیر استان آقای محمدی ضمن خیر مقدم به کارگزاران با تاکید براهداف شرکت و مدیر عامل محترم درخصوص افزایش سطح دانش کارگزاران و به روز نمودن اطلاعات آنان، ساماندهی ارتباط کارگزاران با کشاورزان، استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی ، مشتری مداری، ارزهای رسمی و شناور خرید نهاده های کشاورزی از سوی شرکت، لزوم توجه به دستوالعملها و بخشنامه های صادره مطالب کلی را ارائه و برای آنان لحظات مفید و مطلوبی را در طول گرد همایی آرزو کردند. پ

و در ادامه جلسه معاون محترم ذیحسابی و مسئول امور مالی شرکت مرکزی خانم نظری و سایر مسئولین و ارائه دهندگان مطالب، نسبت به اداره و اجرای گردهمایی به شرح زیر اقدام نمودند. در پایان ضمن ایجاد فرصت برای طرح مسائل و مشکلات کارگزاران، بصورت تشکیل پنل، به کلیه سوالات آنان پاسخ داده شد.

 مدت زمان اجرای گردهمایی: از ساعت 9 لغایت 15 روزسه شنبه مورخ ششم آذرماه

مکان : آموزشکده ومرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی استان گیلان ( ساختمان زنده یاد مهندس رئوف )

مدعوین : کلیه کارگزاران رسمی توزیع نهاده های کشاورزی استان به تعداد 64 تن.

ارائه دهندگان : مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، مدیریت امور مالی و ذیحسابی شرکت مرکزی، مدیریت شرکت حمل و نقل آبادن نمایندگی استان و شرکت آلکان طرف قرار داد تامین کننده کود شیمیایی.

عناوین برگزاری جلسه گردهمایی :

1_ تبیین بخشنامه ها و دستورالعملها و لزوم رعایت و اجرای به موقع آنها.

2_ کنترل کیفی و لزوم نمونه برداری انواع محموله های انتقالی از مبادی حمل.

3_ نصب تابلو در سر درب دفاتر و انبارها و لزوم رویت قیمت نهاده ها برای کشاورزان .

4_ پیش بینی نیاز و انجام امور ذخیره سازی نهاده های کشاورزی تکلیفی و غیر تکلیفی.

5_ لزوم انجام فرآیند رسید کالا در سامانه هوشمند و ثبت نام کارگزاران در سامانه جامع انبارها .

6_ مباحث قانونی مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی.

7_ تبیین و تشریح مواد 169 مالیاتی و 38 تامین اجتماعی.

8_ نحوه تنظیم درخواست، کاربرد فرم نمونه دارایی، ثبت نام در سامانه امور مالیات بر ارزش افزوده و اخذ گواهینامه برای دریافت مبالغ قابل پرداخت کارگزاران از شرکت.

9_ انجام مراحل اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی بر اساس قرار دادهای فیمابین به منظور تسویه کارمزدهای حاصل از فروش نهاده ها.

10_ انجام رسید کالا بر مبنای بارنامه های قابل رویت در سیستم هوشمند و رسید به موقع آنها.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید