بازدید از پیشرفت کاری واحد تولیدی کود جهاد نصر زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

روز گذشته آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان با همراهی جناب آقای مهندس تاراسی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان زنجان و همراهان ایشان از پیشرفت فیزیکی کارخانه کود سوپر فسفات شرکت جهاد نصر زنجان بازدید کردند . این واحد تولیدی در پی اقدامات صورت گرفته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان جهت قطع وابستگی واردات کود و تولیدات داخلی ، شناسایی گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید